O2

Zewnętrzny CPE Point to Point 2 km

Tenda Tenda

Zewnętrzny CPE Point to Point 2 km

O2 jest przeznaczony do rozwiązań WISP CPE i dalekosiężnych rozwiązań sieci bezprzewodowych, np. do nadzoru wideo i transmisji danych. Posiada antenę kierunkową 12dBi, która zapewnia wydajny sposób na odbieranie i utrzymywanie stabilnego sygnału sieci bezprzewodowej. Dzięki technologii auto-bridging dwa urządzenia CPE mogą łączyć się ze sobą automatycznie, aby ułatwić konfigurację.

Tenda

Częstotliwość 5 GHz

Tenda

Technologia Auto-Bridging

Tenda

Pasywne PoE lub zasilacz DC

Tenda

Ochrona odgromowa 6000V

Tenda

Scentralizowane zarządzanie

Zasięg transmisji 2 km+

O2 wykorzystuje niezależny wzmacniacz mocy i antenę kierunkową 12dBi, aby zapewnić skuteczny sposób na odbieranie i utrzymywanie stabilnego sygnału w sieci bezprzewodowej do 2 km.

Tenda Tenda

Rozszerzona częstotliwość Super Channel

O2 posiada chipset Qualcomm AR9344 i specjalną optymalizację mechanizmu oprogramowania dla architektury sterowanej radiowo, aby zapewnić rozszerzoną obsługę częstotliwości. Ta funkcja została zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom wydostać się z zatłoczonego pasma 5 GHz.

Super Channel

Super Channel

Tenda

Standard Channel

Tenda

Zastrzeżony protokół TD-MAX-Tenda TDMA

TD-MAX to zastrzeżony protokół Tenda TDMA (Time Division Multiple Access), który poprawia wydajność i pojemność w zewnętrznych zastosowaniach bezprzewodowych WISP. W środowisku zewnętrznym urządzenia CPE wykorzystują wysoce kierunkowe anteny do łączenia się ze stacją bazową z odległości, które mogą obejmować kilka kilometrów. Urządzenia CPE nie mogą się wyczuwać, stają się „ukrytymi węzłami” i nie mogą koordynować dostępu do kanału bezprzewodowego. W ten sposób stacja bazowa doświadcza częstych kolizji ze stacjami nadającymi jednocześnie. Wraz ze skalowaniem sieci kolizje te narastają wykładniczo, zwiększając opóźnienia i zmniejszając przepustowość. Dzięki TD-MAX koordynuje całą transmisję danych i przydziela czas aktywnym klientom, aby zapewnić większą odporność na zakłócenia w porównaniu z konwencjonalnym protokołem 802.11 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance).

* Całkowita przepustowość

* Rzeczywista przepustowość zależy od rzeczywistego środowiska

Tenda

Liczba klientów

Tenda

Przepustowość kanału 10/20/30/40 MHz dla lepszej wydajności

O2 stosuje specjalną optymalizację w oprogramowaniu dla parametru rejestru, aby zapewnić opcję przepustowości kanału 10/20/30/40 MHz. Zapewnia dodatkową przepustowość kanału 10 MHz i 30 MHz do wykorzystania zgodnie ze scenariuszami zastosowań. Wybranie opcji przepustowości kanału 30 MHz może zwiększyć przepustowość w hałaśliwych środowiskach. Wybranie opcji przepustowości kanału 10 MHz może zwiększyć liczbę dostępnych, nienakładających się kanałów, dzięki czemu sieci mogą się lepiej skalować.

Tenda

Przesunięcie kanału w celu uniknięcia zakłóceń

O2 zapewnia funkcję przesunięcia kanału w celu przesunięcia częstotliwości środkowej o 5 MHz w górę. Pozwala uniknąć zakłóceń z pobliskiego punktu dostępowego i zapewnia wyższą przepustowość.

Standard Channel

Channel Shift

Tenda

Wiele zastosowań

Połączenie bezprzewodowe na duże odległości

Jeden działa jako tryb AP, a drugi jako tryb stacji, aby utworzyć połączenie bezprzewodowe na duże odległości do nadzoru wideo i transmisji danych.

Tryb WISP (klient + router)

Połącz się bezprzewodowo ze stacją/hotspotem WISP, aby udostępniać Internet lokalnej sieci bezprzewodowej i przewodowej.

Tenda
Tenda