Tenda đồng hành thiện nguyện Quảng Bình 10/2020

Tenda chân thành cảm ơn các đơn vị đã đồng hành, sẻ chia một phần khó khăn thiên tai, mưa bão, mang các phần quà đến các em học sinh tại 4 trường tiểu học ở Quảng Bình.

- Tiểu học Lộc Thủy

- Tiểu Học Minh Hóa

- Tiểu học Đại Phong

- Tiểu học Số 2 An Ninh

Hi vọng sự thiện nguyện sẽ lan tỏa nhiều hơn, giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn


Xin cám ơn 
- Công ty ADNT - Nhà phân phối Tenda miền Bắc
- Công ty Nam Phong
- Công ty Thiên An
- Công ty HT Tech
- VNPT Quảng Bình
Đã giúp chương trình thiện nguyện thành công và tốt đẹp