Tenda MW5-How to check WAN IP


Step 1: Open Tenda WiFi App and tap  .
 
 
Step 2: You can check WAN IP address, Default Gateway, Primary DNS Server.
 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?

Rất tốt(2)Lượt xem(237)