how to find the product model on the device

please check the product model on the label :
 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?

Rất tốt(570)Lượt xem(32002)