A301V2.0 Firmware V15.13.08.12_EN

Sản phẩm liên quan:A301
Ngày cập nhật:2018/9/16
1. This firmware is initial release for the A301 V2.0.
2. This firmware is only fit for A301 V2.0 and its firmware version must be more than V15.13.08.12. 

Liên hệ:

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có thắc mắc  
hotro@tenda.cn