P200 Firmware V2.3.6c_EU

Sản phẩm liên quan:P200
Ngày cập nhật:2015/4/23
Truy cập:3695

Gợi ý:

1.This firmware is   for EU  hardware version.

2.Fixed the compatibility problem with some intel LAN adapters.

3.Enhanced its stability in high temperature.

Liên hệ:

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có thắc mắc  
hotro@tenda.cn