P200 Setup Wizard v0.30.0.11_en

Sản phẩm liên quan:P200
Ngày cập nhật:2015/6/3
Truy cập:8523

Gợi ý:

1.Fixed the issue that P200 can't be managed by managemnet tool of P200 once upgraded to V2.3.6C;

2.Updated the manual of P200 under the meun of help. 

Liên hệ:

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có thắc mắc  
hotro@tenda.cn