Tenda
Tenda
Tenda
Tenda
Wi-Fi 6 Mesh AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System Khám phá  MX12  
MX12
11AC Mesh Mesh WiFi 3 band AC2100 cho gia đình Khám phá  MW12  
MW12
11AC Mesh Mesh WiFi Full Gigabit AC1200 cho gia đình Khám phá  MW6  
MW6
Wi-Fi 6 Routers AX5700 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router Khám phá  RX27 Pro   
RX27 Pro
Wi-Fi 6 Routers AX5700 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Router Khám phá  TX27 Pro   
TX27 Pro
Managed Switches L3 Managed Switch TEG5312F   
TEG5312F
Managed Switches L3 Managed PoE Switch TEG5310P-8-150W   
TEG5310P-8-150W
Unmanaged Switches Switch Gigabit 16 cổng TEG1016M   
TEG1016M
AP ốp trần AX3000 Wi-Fi6 Long-Range Access Point Khám phá  i29   
i29
CPE ngoài trời 5GHz 12dBi 11AC 867Mbps CPE Ngoài Trời Khám phá  OS3   
OS3

Sản phẩm cho doanh nghiệp ổn định và an toàn

IT7-LRS Camera An Ninh 4MP Dạng Thân
IT7-LRS
IC7-LRS 4MP Conch Security Camera
IC7-LRS
CP7 Camera an ninh WiFi quay/quét 4MP
CP7

Bắt đầu ngay hôm nay để nhận được nhiều sản phẩm hơn và phát triển doanh nghiệp của bạn

Liên hệ Gửi e-mail cho chúng tôi