Tenda Tenda Tenda
11AC Mesh Mesh WiFi 3 band AC2100 cho gia đình Khám phá MW12  
MW12
11AC Mesh Mesh WiFi Full Gigabit AC1200 cho gia đình Khám phá MW6  
MW6
11AC Mesh Mesh WiFi AC1200 Gigabit cho gia đình Khám phá MW5  
MW5
Wi-Fi 6 Routers AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router Khám phá TX9 Pro   
TX9 Pro
Wi-Fi 6 Routers AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router Khám phá TX3   
TX3

Sản phẩm cho doanh nghiệp ổn định và an toàn

Unmanaged Switches Switch Gigabit 16 cổng TEG1016M   
TEG1016M
PoE Switches 24GE+2SFP Ethernet Switch With 24-Port PoE TEG1126P-24-410W   
TEG1126P-24-410W
PoE Switches 16GE+2SFP Ethernet Switch With 16-Port PoE TEG1118P-16-250W   
TEG1118P-16-250W
Basestation Basestation 5GHz 11n 300Mbps Khám phá B6   
B6
AP ốp trần AC1200 Wave 2 Gigabit Access Point Khám phá i24   
i24

Bắt đầu ngay hôm nay để nhận được nhiều sản phẩm hơn và phát triển doanh nghiệp của bạn

Liên hệ Gửi e-mail cho chúng tôi