Chào mừng quý vị đến với Tenda , khắp thế giới [ Thay đổi ]

Tải về

Trang chủ > Dịch vụ > Tải về
Bộ định tuyến dễ cài đặt không dây N300

N301 Bộ định tuyến dễ cài đặt không dây N300

Bộ định tuyến dễ cài đặt không dây N300 N301 được thiết kế để hộ gia đình cài đặt dễ dàng hơn. Sản phẩm này tương thích với IEEE802.11n, cung cấp tốc độ không dây lên tới 300Mpbs, hoàn hảo cho các hoạt động truy cập mạng hàng ngày như gửi email, chat, stream video, chơi game trực tuyến và nhiều hơn nữa. Sản phẩm N301 cũng có thể hoạt động như bộ định tuyến máy khách để nối mạng ISP không dây hoặc uplink AP để chia sẻ Internet tới mọi ngóc ngách, loại bỏ các ứng dụng dễ bị đứt mạng.

N301 Firmware

Phiên bản: V11.13.01.25_multi_LTA01 (For Latin America) Đã cập nhật: 2016-07-07 N301 Firmware
Mô tả:

1.Customized for Latin America only;

2.After upgrading, please restore the device to factory default and then configure it.

N301 Firmware (For Russia)

Phiên bản: V5.07.64.4_RU Đã cập nhật: 2016-04-26 N301 Firmware (For Russia)
Mô tả:

1.Incorrect upgrade will damage your device.

2.Please upgrade your device by cable connections.

3.Do not power off the device when upgrading.

4.Only firmware version V5.07.XX can be upgraded to this firmware.

5.Please unzip the file you downloaded and use the file ended with "bin" or "trx" to upgrade your device.

N301 Firmware

Phiên bản: V11.13.01.23_EN Đã cập nhật: 2016-04-19 N301 Firmware
Mô tả:

1.Incorrect upgrade will damage your device.

2.Please upgrade your device by cable connections.

3.Only firmware version V11.13.01.X can be upgraded to this firmware.

4.Please unzip the file you downloaded and use the file ended with "bin" or "trx" to upgrade your device.

5.Do not power off the device when upgrading.N301

Phiên bản: V5.07.63.1_ru(For Russia) Đã cập nhật: 2015-07-20 N301
Mô tả:
1. после прошивки настройки подключения восстанавливаются автоматически;
2. убрали необходимость чистить буфер памяти браузера.

N301

Phiên bản: V5.07.62(For Russia) Đã cập nhật: 2015-05-14 N301
Mô tả:
1.the firmware language is Russian.
2.Added the support of PPTP/L2TP Russia. 
3.Added the support of PPPoE Russia.
4.Added the support of IPTV function.
5.Improved other performance. 

N301

Phiên bản: V5.07.55_EN(For India) Đã cập nhật: 2015-01-09 N301
Mô tả:

1.Incorrect upgrade will damage your device.

2.Please upgrade your device by cable connection.

3.Do not power off the device when upgrading.

4.Please unzip the file you downloaded and use the file ended with "bin" or "trx" to upgrade your device.

5.After upgrading, please restore it to factory defaults and configure the device again.

N301

Phiên bản: V5.07.49_EN Đã cập nhật: 2013-10-21 N301
Mô tả:

1.Incorrect upgrade will damage your device.

2.Please upgrade your device by cable connection.

3.Do not power off the device when upgrading.

4.For better user experience, this version provide you with new user interface .

5.Please unzip the file you downloaded and use the file ended with "bin" or "trx" to upgrade your device.

6.After upgrading, please restore it to factory defaults and configure the device again.  

N301

Phiên bản: Đã cập nhật: 2014-08-09 N301
Mô tả: Quick Installation Guide

N301(Certificate of Conformity)

Phiên bản: Đã cập nhật: 2013-11-14 N301(Certificate of Conformity)
Mô tả:

Certificate of Conformity

N301

Phiên bản: Đã cập nhật: 2013-09-24 N301
Mô tả:

Datasheet for N301.

N301

Phiên bản: Đã cập nhật: 2013-09-24 N301
Mô tả:

User Guide for N301.

N301

Phiên bản: Đã cập nhật: 2013-10-17 N301
Mô tả:

N301 HD image

N301

Phiên bản: Đã cập nhật: 2013-10-17 N301
Mô tả:

N301 HD image